Ben Kimim

 

Yaşar ÇAĞBAYIR

1945, Kocapınar (Denizli-Serinhisar) doğumludur. Sırasıyla Kocapınar İlkokulu (1957), Acıpayam Ortaokulu (1960) ve Denizli Lisesi (1965)’ni bitirdi. 1968 yılında Bursa Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünden mezun oldu ve aynı yıl Konya Halkapınar Ortaokulunda öğretmenliğe başladı (1968-1971). Denizli Ticaret Lisesi (1971-1972), Söke Ortaokulu’nda Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı öğretmenlikleri, idarecilik yaptı (1972-1985).

 

Söke İlçe Millî Eğitim Şube Müdürlüğü görevinde bulundu (1985-1993). 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. 1993 yılında Bakanlık değiştirerek Tarım ve Köyişleri Bakanlığında öğretmen olarak görev aldı (1993-1997). 1997 yılında Söke Ziraat Teknik Lisesi Edebiyat öğretmeni iken emekli oldu.

Yöneticilik yaptığı yıllarda yaptığı araştırma ve derlemelerini birleştirerek 1989 yılında Söke isimli kitabını, öğretmenliği sırasında tuttuğu notlar ve yaptığı konuşmaları düzenleyerek İstiklâl Marşı’nın Tahlili ve Bugünün Diliyle Kutadgu Bilig’i yayınladı.

Emekli olduktan sonra yoğun bir çalışma ile daha önceden derlemesini yapmış olduğu kelimeleri sözlük hâline getirdi. Emekli olduktan tam on yıl sonra 2007 Mayısında 246 bin kelimelik Ötüken Türkçe Sözlük yayınlandı.

Deneme hâlindeki birkaç hikâyesi Çağrı, Türk Dili, Sarızeybek, Pamukkale ve Akpınar gibi dergilerde yayınlanmıştır.

17 yıldır, Söke’de intişar eden Yeni Söke Gazetesinde köşe yazarlığını sürdürmektedir. İlesam ile Gazeteciler Cemiyeti Söke Şubesi üyesidir.

Evli olup eşi Gönül Çağbayır emekli öğretmendir. Biri mimar, diğeri inşaat mühendisi iki oğlu vardır.

ESERLERİ:

1. Büyük Türkçe Sözlük, (D. Mehmet Doğan, Rekin Ertem, Doç. Dr. Tuncer Gülensoy ile birlikte) Ankara, Birlik Yayınları, 4. bas. Ekim 1986, (17. bs. Nisan 2005)

2. “Millî Mücadele’de Mehmet Âkif”, Millî Şair Mehmet Âkif Ersoy: Ölümünün Ellinci Yılında, Aydın Millî Eğitim (Gençlik ve Spor) Müdürlüğü, 1986 (İzmir- 1987), s. 29-34

3. İlk, Orta, Lise, Meslek Liseleri ve Çıraklık Eğitim Merkezleri İçin Türkçe, Edebiyat ve Türk Dili Öğretimi Kılavuzu, İzmir, İstiklâl Matbaası, 1988.

4. Türk’ün Bayrak Mücadelesi Açısından İstiklâl Marşı’nın Tahlili, İzmir, İstiklâl Matbaası, 1989.

5. Söke, İzmir, Ayma (TARİŞ) Matbaası, 1989.

6. İstiklâl Marşı’nın Tahlili, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 1998, (2. baskı 2000, 3. baskı 2005, 4. baskı 2006).

7. Kutadgu Bilig (Bugünün diliyle), Türkiye Diyanet Vakfı, Ekim 2001, (2. baskı Mart 2002, 3. baskı Nisan 2003, 4. baskı Kasım 2004, 5. baskı Ekim 2005).

8. ÖTÜKEN TÜRKÇE SÖZLÜK (246 000 kelimelik Türkiye’nin en büyük sözlüğü) Ötüken Neşriyat,  İstanbul, 2007.

9. Serinhisar İlçesi Yukarı Karaçay (Kocapınar) Ağzı ve Sözlüğü, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2009.

10. Bugünün Diliyle Atebetü’l-Hakāyık (Gerçeklerin Eşiği), Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2009.

11. Bayrak Mücadelemiz ve İstiklal Marşı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2009

 Aldığı Ödüller:

1. Öğretmenlikteki başarısı dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığından Takdirname (1985)

2. Yöneticilikteki başarısı dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığından Teşekkürname ve Aydın Valiliğince Takdirname, (1988-1989 muhtelif).

3. Söke isimli kitabı dolayısıyla Aydın Valiliğinden “Takdirname” (1990)

4. İstiklal Marşı üzerine yaptığı araştırmalarla Söke Ticaret Odasından “Onur belgesi” (1993)

5. Söke Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü’nün Öğretmen Okullarının kuruluşunun yıldönümü dolayısıyla Söke’nin eğitim ve kültürüne katkılarından dolayı “Söke’nin İlk Çınarı” seçilmiştir. (2007)

6. Söke Tarihi ve Atatürk’ün Söke’ye geliş tarihinin düzeltilmesi dolayısıyla Aydın Tarihî Eserleri Koruma Derneğince Teşekkür ve Plaketle ödüllendirme. (2007)

7. Söke Gönül Dostları topluluğu tarafından Ötüken Türkçe Sözlük dolayısıyla “Onur belgesi” (2007)

8. Meslekteki başarı ve Türk Diline katkıları dolayısıyla Üsküdar Rotary Kulübünce “Meslek Hizmet Ödülü” (2007)

9. Ötüken Türkçe Sözlük dolayısıyla Türk Ocakları Genel Merkezince “Hamdullah Suphi Tanrıöver Kültür Ödülü” (2008)

10. Ötüken Türkçe Sözlük dolayısıyla Aydın Gazeteciler Cemiyetince “Hulusi Akşit Özel Başarı Ödülü” (2008)